Privacybeleid Appec

Privacy statement Appec

Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Appec, Vondelstraat 79 (6512 BD) te Nijmegen. Appec is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van anderen.

Binnen Appec verwerken wij waar nodig persoonsgegevens. Dit om een overeenkomst met jou uit te kunnen voeren, te voldoen aan de wet- en regelgeving of om jou te kunnen informeren over onze activiteiten van nu en in de toekomst. Soms hebben we jouw toestemming nodig, soms is een toestemming niet nodig omdat er tussen jou en Appec reeds een overeenkomst bestaat en de gegevensverwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van deze overeenkomst.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG stellen. Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke grondslag daarvoor bestaat of jij toestemming daarvoor hebt gegeven.. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemer respecteren jouw persoonsgegevens en gaan vertrouwelijk met jouw gegevens om.

 

De omvang van de persoonsgegevens

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

Wij verwerken in ieder geval:

 • Bedrijfsnaam zoals doorgegeven bij aangaan van de overeenkomst;
 • Vertegenwoordiger bedrijf
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum vertegenwoordiger
 • Website
 • E-mailadres
 • IBAN
 • De omvang van de door jou als opdrachtgever afgenomen dienst en de duur, tenzij de overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Bij contact via de website:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wanneer je bij ons een overeenkomst sluit voor het ontwikkelen van een app, of voor het afsluiten van welke dienst dan ook, vragen we je om jouw persoonsgegevens te verstrekken.  Deze persoonsgegevens verwerken wij om de dienst uit te kunnen voeren, jouw te kunnen informeren over onze dienstverlening of om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Jouw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Appec of die van een derde partij met wie wijn samenwerken.

De persoonsgegevens verwerken wij voor het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende zakelijke relaties, met inbegrip het ontplooien van activiteiten gericht op het inrichten en in stand houden van het klantbestand.

Daarnaast kunnen we jouw persoonsgegevens verwerken om jou te informeren over de activiteiten voor in de toekomst. Ook kunnen jouw persoonsgegevens worden gebruikt indien je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief.

Jouw persoonsgegevens kunnen wij daarnaast gebruiken om de op Appec toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, zoals het verstrekken van gegevens aan de justitiële instellingen die daartoe bevoegd zijn of de bewaarplicht van 7 jaar voor fiscale doeleinden.

Jouw persoonsgegevens zullen wij niet aan derden verkopen.

 

Persoonsgegevens en derden

Voor sommige diensten, zoals facturatie, nieuwsbrieven en hosting van de door Appec aangeleverde, kunnen wij jouw persoonsgegevens met de specifieke derde-partijen delen. In dit geval maken wij duidelijke afspraken met onze partners over de bescherming van jouw persoonsgegevens.

 

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, worden de gegevens die je ons verstrekt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw mail nodig is voor de volledige afhandeling daarvan, met inbegrip het gebruik van deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

De door jouw verstrekte persoonsgegevens trachten wij zoveel mogelijk te anonimiseren. Voor dit doel nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of jij hiervoor toestemming verleent.

 

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante zaken. Jouw emailadres wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je gegevens kunt aanpassen of jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien een zakelijke overeenkomst tussen Appec en jou is beëindigd, bewaren wij jouw persoonsgegevens nog even om na verloop van tijd te verwijderen. De fiscale gegevens, zoals facturen en betaalgegevens, bewaren wij langer, namelijk minimaal 7 jaar, om aan de belastingwetgeving te voldoen.

 

Maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen

Om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens door onbevoegden kunnen worden ingezien, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Jouw persoonsgegevens bewaren wij in beveiligde omgeving. Ook nemen wij organisatorische maatregelen door onze medewerkers, vrijwilligers en de betrokkenen te attenderen op de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben.

 

Jouw rechten

Als betrokkene (de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt) heb jij bepaalde rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Zo kun je via jasper@appec.nl een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien, deze gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. Indien je zo een verzoek indient, zullen we jou vragen om deugdelijke identificatie. Onder deugdelijke identificatie begrijpen wij: kopie van een geldig identiteitsbewijs van jezelf. Het Burgerservicenummer (BSN) kun je onleesbaar maken, dit hebben wij niet nodig. Wij proberen om binnen een maand aan jouw verzoek te voldoen. Mocht het langer duren dan een maand, dan laten we het tijdig weten.

 

Aanpassing privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 

 

Laatst gewijzigd op 28 juni 2018

background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle background triangle

Klaar om jouw idee te lanceren?

Kom in contact